Klima

Folkekirkens decentrale struktur gør, at der arbejdes på mange forskellige lag med Folkekirkens grønne omstilling. Først og fremmest ude i menighedsrådene, hvor man lokalt står med de beslutninger, der kan gøre en forskel for klimaet.

Muligheder lokalt i sognet

Kirkegårdene drives alle uden brug af sprøjtemidler – men nogle går lige skridtet videre. Ved Ansgarkirken i Hedehusene Sogn i Høje Taastrup Provsti har man omlagt et areal til blomstereng og ladet bier og insekter flytte ind. Læs mere i denne artikel på stiftets hjemmeside.

Et par af provstiets kirker (Ansgarkirken og Høje Taastrup Kirke) er gået med i Grøn Kirke netværket, og efter menighedsrådsvalget i 2021 har flere af provstiets menighedsråd fået grønne udvalg.

Muligheder på tværs af sognene

Provstiudvalget for Høje Taastrup Provsti har reserveret en pulje fra anlægsmidlerne til grøn omstilling, som kan søges af menighedsrådene i Høje Taastrup Kommune. Se nedenfor:

Efter tidligere at have udarbejdet energimærker for alle provstiets præsteboliger har provstiet desuden i 2021 efter tilskud fra Den Folkekirke Udviklingsfond været rammen omkring projektet “Grøn udluftning i præsteboliger”. Projektet udsprang af den stigende brug af mekaniske ventilationsanlæg i præsteboliger. Anlæg, som løser problemer med radon og skimmelsvamp, men som medfører et øget energiforbrug. Projektet fik bl.a. sat solcelleanlæg op på 3 af provstiets præsteboliger, har indtil videre resulteret i nedenstående rapport, og arbejder fortsat med indsamling af data og optimering af projektets konklusioner.