Provstiudvalget

Provstiudvalget består pt af 5 læge medlemmer, 1 præsterepræsentant og provsten. De enkelte medlemmer kan ses til højre og på provsti.dk

Provsten er forretningsfører og formand for provstiudvalget. Henvendelser til provstiudvalget kan sendes til hoejetaastrup.provsti@km.dk


Provstiudvalgets møder er offentlige. Datoer fremgår af kalenderen på provsti.dk hvor også dagsordener og referater vil være tilgængelige.

Referater før 2023 findes dog herunder:

Provstiudvalget for Høje Taastrup Provsti 2021-2025
– Anni Rasmussen
– Lissi Olsen
– Knud Svenning Rasmussen
– Niels Kristian Holm
– Niels Neerup Villumsen
– Jakob Schilling, præsterepræsentant
– Søren Nolsøe, provst, født medlem
Suppleant for de læge medlemmer: Vakant (Ved funktionsperiodens start blev Bent Bordin valgt)
Suppleant for præsternes repræsentant: Asta Gyldenkærne

Repræsentant i stiftsrådet fra Høje Taastrup Provsti:
– Knud Svenning Rasmussen
Suppleant: Niels Kristian Holm

Referater 2022

Referater 2021

Referater 2020

PU møde planlagt til 19. marts kl. 8.30 på provstikontoret – aflyst for at forebygge spredning med Corona smitte.

Referater 2019

Referater 2018

Referater 2017