Provstiudvalget

Provstiudvalget består pt af 5 læge medlemmer, 1 præsterepræsentant og provsten. De enkelte medlemmer kan findes på provsti.dk

Provsten er forretningsfører og formand for provstiudvalget. Henvendelser til provstiudvalget kan sendes til hoejetaastrup.provsti@km.dk

Aflysning af valg til provstiudvalg og stiftsråd

Der er den 24. august 2021 afholdt offentligt møde om valg til provstiudvalg og stiftsråd, hvor der blev indleveret 1 liste til hhv. læge medlemmer af provstiudvalget, præsterepræsentant i provstiudvalget og medlem fra provstiet til stiftsrådet. Yderligere lister kunne indleveres til valgbestyrelsen frem til d. 13. september 2021. Ved fristens udløb var der ikke indkommet andre lister, hvorfor valgbestyrelsen bekendtgør, at valget er aflyst og de opstillede kandidater er valgt ved fredsvalg.

Provstiudvalget for Høje Taastrup Provsti består for perioden 2021-2025 af følgende:
Anni Rasmussen
Lissi Olsen
Knud Svenning Rasmussen
Niels Kristian Holm
Niels Neerup Villumsen
Asta Gyldenkærne, præsterepræsentant
Søren Nolsøe, provst, født medlem
Suppleant for de læge medlemmer: Bent Bordin
Suppleant for præsternes repræsentant: Jakob Schilling

Provstiudvalget konstituerer sig d. 15. oktober og påbegynder sin funktionsperiode d. 1. november

Repræsentant i stiftsrådet fra Høje Taastrup Provsti:
Knud Svenning Rasmussen
Suppleant: Niels Kristian Holm

Nærmere information i bekendtgørelse nr. 1463 af 27/06/2021 på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1463

Kommende møder 2021

Afholdes på provstikontoret kl. 9.00

15. oktober kl. 9.00: Konstituerende møde for det nye provstiudvalg, der tiltræder 1. november

15. oktober kl. 9.15: Sidste ordinære møde for det gamle provstiudvalg

19. november: Foreløbig mødedato for første ordinære møde for det nye provstiudvalg, datoen drøftes 15. oktober

Referater 2021

Referater 2020

Provstiudvalgsmøde planlagt til 19. marts kl. 8.30 på provstikontoret – blev aflyst for at forebygge spredning med Corona smitte.

Referater 2019

Referater 2018

Referater 2017