Provstiudvalget

Provstiudvalget består pt af 5 læge medlemmer, 1 præsterepræsentant og provsten. De enkelte medlemmer kan findes på provsti.dk

Provsten er forretningsfører og formand for provstiudvalget. Henvendelser til provstiudvalget kan sendes til hoejetaastrup.provsti@km.dk

Valg til provstiudvalg og stiftsråd

Der er ved det offentlige møde i Rønnevang Kirke tirsdag 24. august kl.19.00 nedsat følgende valgbestyrelse:
Kurt Keldebæk (formand for udvalget)
Anna-Grethe Madsen
Søren Nolsøe (provst, sekretær for udvalget)

Kandidatlister kan indleveres til Kurt Keldebæk, Birkevang 6, Fløng senest d. 13. september kl. 16. Nærmere information i bekendtgørelse nr. 1463 af 27/06/2021 på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1463

Budgetsamråd 2021

Der afholdes budgetsamråd for Høje Taastrup Provsti i Taastrup Nykirke, Taastrup Hovedgade 34, 2630 Taastrup, tirsdag den 7. september 2021, kl.17.30 for Ishøj ligningsområde og kl.18.30 for Høje Taastrup ligningsområde.

Kommende møder 2021

Afholdes på provstikontoret kl. 9.00

17. september

15. oktober

19. november

Referater 2021

Referater 2020

Provstiudvalgsmøde planlagt til 19. marts kl. 8.30 på provstikontoret – blev aflyst for at forebygge spredning med Corona smitte.

Referater 2019

Referater 2018

Referater 2017