Høje Taastrup Provsti

En del af Folkekirken

Provstiets opgaver

En geografisk størrelse. En samarbejdsrelation. En administrativ enhed.

Høje Taastrup Provsti er geografisk sammenfaldende med Høje Taastrup og Ishøj kommuner. I provstiet er der 9 sogne med tilsammen 10 kirker.

Provstiudvalgets opgaver er bl.a. af økonomisk art. Menighedsrådene i de enkelte sogne indsender regnskaber og budgetter til provstiudvalget, der efter at have afholdt budgetsamråd fordeler kirkeskatten til sognene. Provstiudvalget skal desuden godkende større anlægsarbejder ved kirkerne.

Provstiet hører under Helsingør Stift. Provsten er biskoppens lokale repræsentant og præsternes nærmeste foresatte. Provsten er desuden præst ved Rønnevang Kirke.

Provstisekretæren udfører en række af de daglige arbejdsopgaver for provst og provstiudvalg.

Provsten

 • Provstiets vigtigste opgave er at understøtte det kirkelige liv ude i sognene. Sikre stabile administrative rammer for menighedsrådene og gode arbejdsvilkår for præsterne, så de kan være med til at bygge levende og aktive kirker.

  Hvor de lokale kirker og præster er kirkens ansigt udadtil, er provstiet en del af kirkens maskinrum, der fra en mere tilbagetrukket position arbejder for kirkens liv og vækst.

  Søren Nolsøe, provst

38444

medlemmer af Folkekirken

10

kirker

9

menighedsråd

18

præster

Provstiets sogne

Høje Taastrup

Høje Taastrup

Taastrup Nykirke

Taastrup Nykirke

Rønnevang

Rønnevang

Hedehusene

Hedehusene

Fløng

Fløng

Reerslev

Reerslev

Sengeløse

Sengeløse

Torslunde

Torslunde

Ishøj og Vejleå

Ishøj og Vejleå

Økonomi

Menighedsrådenes budgetter og regnskaber kan findes på sogn.dk under det enkelte menighedsråd. Budget og regnskab for provstiudvalget kan findes på provsti.dk

Provstiets historie

Det nuværende Høje Taastrup Provsti er oprettet i 1976, men har rødder langt tilbage. Inden reformationen lå Høje Taastrup, Sengeløse, Torslunde og Ishøj sogne i Lille herred. Herfra stammer liljen i provstiets segl. Efter reformationen blev Lille herred en del af det nuværende Smørum herred.

Høje Taastrup Provstis første provst Edvard Nielsen (76-86) har skrevet om historien og provstiseglets oprindelse. Hans originale dokument kan hentes herunder.

Provster efter Jens H Edvard Nielsen har været Karen Mogensen (1986-2004), Steffen Ringgaard Andresen (2004-2017) og Søren Isak Nolsøe (2017-)

Ansatte

Søren Nolsøe

provst

  hoejetaastrup.provsti@km.dk
  sins@km.dk
  tlf. 26 56 37 83

  Træffes bedst indenfor normal kontortid, dog er mandag fridag.

  Provstikontoret

   Provstikontoret er placeret ved Rønnevang Kirke. Fra kirkens parkeringsplads går man over mod kirkegården, hvor provstikontoret ligger på venstre hånd.

   Fysisk fremmøde bedst efter aftale.
   hoejetaastrup.provsti@km.dk
   tlf. 43 71 66 28 (fastnet)

   Merete Løwe Drewsen

   provstisekretær

    hoejetaastrup.provsti@km.dk
    mld@km.dk
    tlf. 43 71 66 28

    Træffes bedst onsdag-torsdag-fredag kl. 8 - 16

    Kontakt

    Provstikontoret er provstiets administrative enhed. Herfra forestår provstisekretæren den daglige administration og sagsbehandling overfor menighedsråd, præster, stift og kirkeministerium. Ligeledes udføres en række af provstens administrative forpligtelser overfor præster og menighedsråd i det daglige af provstisekretæren, ligesom hun yder præster og menighedsråd bistand i en vifte af forskelligartede Provstisekretæren er desuden sekretær for provstiudvalget samt regnskabsførende for provstiudvalgskassen.

    Mails bedes som udgangspunkt sendt til provstiets officielle adresse hoejetaastrup.provsti@km.dk

    Høje Taastrup Provsti

    43 71 66 28
    hoejetaastrup.provsti@km.dk
    Taastrup Hovedgade 150
    2630 Taastrup

    CVR: 21 26 07 38

    EAN/GLN: 5798000857957