Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Der indsamles ikke-personhenførbare data om de besøgende på provstiets hjemmesider til statistisk brug, bl.a. hvor mange gange de forskellige undersider er blevet besøgt og på hvilket tidspunkt.

Hjemmesiden benytter sig ikke af cookies.

Det er ikke muligt at blive slettet fra det statistiske materiale, da den enkelte bruger ikke kan identificeres i materialet.

Hvis du ringer til provstiet, kan der blive taget telefonnotat i henhold til forvaltningsloven. Mails til provstiet bliver som udgangspunkt gemt og journaliseret i provstiets journalsystem. Der kan søges aktindsigt jvnf. reglerne i offentlighedsloven. Mulighederne for at blive slettet kan være begrænset af arkivloven.

Henvendelser vedr. ovenstående

kan rettes til Høje Taastrup Provsti, hoejetaastrup.provsti@km.dk, tlf. 43 71 66 28.