Covid-19 information

Provstikontoret

I lyset af den aktuelle situation er provstikontoret lukket for personligt fremmøde frem til den 1. april 2020.

Elektronisk sagsbehandling opretholdes og sager kan fortsat fremsendes til hoejetaastrup.provsti@km.dk

Provst Søren Nolsøe kan kontaktes på sins@km.dk eller telefon 43 71 88 18.

Aktiviteter i sogne og provsti

Udbruddet af coronavirus medfører desværre en hel del indskrænkninger i kirkens virke. Biskoppernes vejledninger kan hentes nedenfor. Se også Kirkeministeriets FAQ på https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/

Senest opdateret: 31. marts 2020 kl. 8.07.